obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 - Školský rok 2016/2017 
    Naše úspechy 
    Školské akcie 
    + Triedne kolektívy 
    Školský klub detí 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
Rada školy 
pedagog.zamestnanec
 
Mgr. Zuzana Selecká, predseda      
pedagog. zamestnanec
 
Mgr. Renáta Ponyová  
nepedagog. zamestnanec
 
Zuzana Huťová 
rodič
 
Mgr. Milan Ištván 
rodič
 
Miriam Elízová 
rodič
 
Galyna Klimová 
rodič
 
RNDr. Ondrej Petrus 
zriaďovateľ
 
Ing. Peter Hrapko 
zriaďovateľ
 
Mgr. Jozef Matúšek 
zriaďovateľ
 
Mgr. Petra Palenčárová 
zriaďovateľ
 
JUDr. Daniela Šurinová 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web