obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 - Školský rok 2016/2017 
    Naše úspechy 
    Školské akcie 
    + Triedne kolektívy 
    Školský klub detí 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
  Mapa servera: 
   |- Hlavná stránka    30. august 2017 
   |      |- Zápis do 1. ročníka    5. apríl 2017 
   |      |- Rada školy    17. október 2016 
   |      |- Občianske združenie    11. október 2016 
   |      |- Alf    25. august 2014 
   |      |- Školská jedáleň    25. august 2014 
   |      |- Školský poriadok    28. august 2015 
   |      |- Zvonenie    24. september 2015 
   |      |- Dokumenty na stiahnutie    5. apríl 2017 
   |      |- Špeciálny pedagóg a školský psychológ    28. november 2015 
   |      |- 2% z dane    7. december 2016 
   |- Školský rok 2016/2017    5. december 2016 
   |      |- Naše úspechy    29. jun 2017 
   |      |- Školské akcie    26. jun 2017 
   |      |- Triedne kolektívy    11. október 2016 
   |      |      |- 1.A    19. marec 2017 
   |      |      |- 1.B    14. máj 2017 
   |      |      |- 1.C    29. jun 2017 
   |      |      |- 2.A    29. máj 2017 
   |      |      |- 2.B    15. máj 2017 
   |      |      |- 3.A    29. máj 2017 
   |      |      |- 4.A    12. jun 2017 
   |      |      |- 4.B    29. január 2017 
   |      |      |- 5.A    29. január 2017 
   |      |      |- 6.A    29. január 2017 
   |      |      |- 7.A    6. január 2017 
   |      |      |- 8.A    6. január 2017 
   |      |      |- 9.A    6. január 2017 
   |      |- Školský klub detí    20. jun 2017 
   |- Školský rok 2015/2016    11. október 2015 
   |      |- Kalendár akcií    8. jun 2016 
   |- Školský rok 2014/2015    24. november 2014 
   |      |- Kalendár akcií    22. jun 2015 
   |      |- Aktuality    27. apríl 2015 
   |      |- Naše úspechy    29. apríl 2015 
   |- Zákon 546/2010    22. február 2017 
   |      |- správy    6. júl 2017 
   |      |- objednávky    23. máj 2017 
   |      |- faktúry    10. február 2017 
   |      |- zmluvy    13. apríl 2017 
   |- Borodáčsky školotoč    23. máj 2017 
   |- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti    20. október 2016 
   |- Internetová žiacka knižka    19. január 2017 
   |- Kontakt    10. máj 2017 
   |- Mapa servera    25. august 2014 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web