obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
 + Školský rok 2015/2016 
 - Školský rok 2014/2015 
    Kalendár akcií 
    Aktuality 
    Naše úspechy 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
Matematický klokan - výsledky

Škola: Základná škola, Borodáčova 2, Bratislava
 
Klokanko 1 
Kód žiaka 
Trieda 
Body 
Úspešnosť (%) 
Poradie 
Percentil (%) 
Cabadajová  
1.A 
16 
26,7 
8163. - 8217. 
3,9 
Mikuláš 
1.A 
39 
65,0 
3625. - 4019. 
55,2 
Fajkoš 
1.A 
27 
45,0 
6595. - 6875. 
21,0 
Ištván 
1.B 
55 
91,7 
380. - 810. 
93,0 
Lobodáš 
1.B 
55 
91,7 
380. - 810. 
93,0 
Juhás 
1.B 
43 
71,7 
2955. - 3291. 
63,4 
Bučičová 
1.B 
55 
91,7 
380. - 810. 
93,0 
Huťa 
1.B 
17 
28,3 
8055. - 8162. 
4,9 
Kollati 
1.B 
28 
46,7 
6331. - 6594. 
24,2 
Ťurek 
1.B 
43 
71,7 
2955. - 3291. 
63,4 
Klokanko 2 
Kód žiaka 
Trieda 
Body 
Úspešnosť (%) 
Poradie 
Percentil (%) 
Mizerák 
2.A 
56 
62,2 
2234. - 2334. 
72,6 
Smriga 
2.A 
41 
45,6 
4968. - 5135. 
39,3 
Kochman 
2.B 
23 
25,6 
7642. - 7751. 
7,5 
Lukovič 
2.B 
26 
28,9 
7384. - 7488. 
10,7 
Klokanko 3 
Kód žiaka 
Trieda 
Body 
Úspešnosť (%) 
Poradie 
Percentil (%) 
Ľorková 
3.A 
50 
55,6 
3063. - 3188. 
51,8 
Komora 
3.A 
70 
77,8 
688. - 789. 
88,6 
Uhlár 
3.A 
43 
47,8 
4003. - 4150. 
37,1 
Klokanko 4 
Kód žiaka 
Trieda 
Body 
Úspešnosť (%) 
Poradie 
Percentil (%) 
Bučič 
4.A 
45 
50,0 
2262. - 2371. 
60 
Molnár 
4.A 
56 
62,2 
1160. - 1227. 
79,4 
Juhás 
4.A 
62 
68,9 
735. - 783. 
86,9 
Mizeráková 
4.A 
33 
36,7 
3808. - 3933. 
33,1 
Gall 
4.A 
55 
61,1 
1228. - 1327. 
77,9 


Školák 5 
Kód žiaka 
Trieda 
Body 
Úspešnosť (%) 
Poradie 
Percentil (%) 
Kapsz 
5.A 
54 
45,0 
2437. - 2519. 
43,2 
Mlynek 
5.A 
51 
42,5 
2655. - 2733. 
38,3 
Vazan 
5.A 
56 
46,7 
2281. - 2358. 
46,8 
Školák 6 
Kód žiaka 
Trieda 
Body 
Úspešnosť (%) 
Poradie 
Percentil (%) 
Štelzer 
6.A 
63 
52,5 
2167. - 2235. 
44,6 
Petrus 
6.A 
29 
24,2 
3812. - 3828. 
3,8 
Cmorejová 
6.A 
64 
53,3 
2103. - 2166. 
46,2 
Vavák 
6.A 
61 
50,8 
2302. - 2373. 
41,1 
Benjamín 7 
Kód žiaka 
Trieda 
Body 
Úspešnosť (%) 
Poradie 
Percentil (%) 
Buček 
7.A 
55 
45,8 
1657. - 1717. 
45,4 
Kurčák 
7.A 
70 
58,3 
819. - 854. 
72,9 
Páj 
7.A 
46 
38,3 
2168. - 2238. 
28,7 
Šatura 
7.A 
55 
45,8 
1657. - 1717. 
45,4 
Benjamín 8 
Kód žiaka 
Trieda 
Body 
Úspešnosť (%) 
Poradie 
Percentil (%) 
Páj 
8.A 
46 
38,3 
2579. - 2619. 
16,5 
 
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Naši najlepší recitátori - víťazi školského kola, reprezentovali našu školu v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín.
Súťaž sa konala 18. marca 2015 v ZŠ Ružová dolina.

Jakub Hitka   1. A - próza
Viliam Mlynek  5. A - próza
   Lukáš Klein   9. A - poézia

Menovaným žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Gratulujeme Viliamovi Mlynekovi, ktorý získal v silnej konkurencii výborných ružinovských recitátorov v prednese prózy
3. miesto.

  
diplom_mlynek.jpg
 
Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín 
Školské kolo v prednese poézie a prózy 
26. 2. 2015 
Poézia 
Trieda 
Meno žiaka 
Autor/Názov diela 
Miesto 
  
1.A 
  
Kevin Liška 
J. Andel:  
Kolobežka 
  
2. 
  
2.A 
Tomáš Mizerák 
Ľ. Podjavorinská: Čimčará 
  
3. 
  
  
Próza 
Trieda 
Meno žiaka 
Autor/Názov diela 
Miesto 
  
1.A 
  
Jakub Hitka 
K. Bendová: Osmijanko 
  
1. 
  
2.A 
Fabián Smriga 
H. Zelinová: 
Pohár vody 
  
2. 
  
1.B 
Samuel Lobodáš 
  
  
3. 
  
 iBobor 
ibobor.gif
Školský rok: 2014/2015  
ZŠ Borodáčova 2, Bratislava  
Zaregistrovaných, súťažilo:      38 žiakov

Úspešní riešitelia:  
   
Kategória Bobríci:     Martin  Molnár  4.A       získal  60 bodov z 96 bodov,   
                                                                            /úspešný riešiteľ  60 bodov a viac/  
   
Kategória Benjamíni: Matej Petrus      6.A         získal 52 bodov z 80 bodov  
                                                                               /úspešný riešiteľ 50 bodov a viac/  
   
Kategória Kadeti:       Marek Štelzer     8.A          získal 57 bodov z 80 bodov  
                                                                               / úspešný riešiteľ 50 bodov a viac/  
                                                                                                                                                                                  
Školské kolo  – Bobríci - 18 žiakov,  2. – 4. ročník  
   
Umiestnenie:       
1.     M. Molnár  
2.    A. Olejník  
3.    M. Dobrovolský  
4.    D.Ľorková  
5.    A. Hasil  
6.    P. Juhás  
7.    A. Uhlár  
8.    R. Komora  
9.    V. Kotianová  
10. O.Křenek  
 
Školské kolo Benjamíni - 14 žiakov,   5. – 6. ročník  
Umiestnenie:    
1.     M. Petrus  
2.    J. Štelzer  
3.    V. Vavák  
4.    S. Jurčíková  
5.    P. Nguyen  
6.    D. Scmuckerová  
7.    V. Pavlovičová  
 
Školské kolo Kadeti  - 6 žiakov , 8. – 9. ročník  
Umiestnenie:  
1.     M. Štelzer  
2.    M. Pollák  
3.    R.  Chamraz  
   
Odmeny:  
·         Diplomy pre úspešných riešiteľov  
·         Diplomy pre zúčastnených, školské kolo  
·         Cukríky  
·         Ceny pre prvých troch žiakov v každej kategórii / USB kľúč, časopis.../  
·         Financie 25 eur z OZ pri ZS Borodáčova  
   
24. novembra 2014                                                     Koordinátor  Mgr. Ľuba Šebianová  
  
 
Kód školy: 11239 
Škola: Základná škola, Borodáčova 2, Bratislava 

Všetkovedko 2

V tejto kategórii súťažilo 3946 detí. V teste bolo možné získať maximálne 168 bodov.

Trieda Meno žiaka Body Umiestnenie Celkový počet detí
s rovnakým umiestnením
Svojím výsledkom
predbehol(a)
2.A Gallová 105         50. miesto         249                     1756 detí          
2.A Křenek 140         16. miesto         166                     3441 detí          
2.A Smriga 105         50. miesto         249                     1756 detí          
2.B Lukovič 93         62. miesto         47                     1259 detí          

Všetkovedko 3

V tejto kategórii súťažilo 2629 detí. V teste bolo možné získať maximálne 210 bodov.

Trieda Meno žiaka Body Umiestnenie Celkový počet detí
s rovnakým umiestnením
Svojím výsledkom
predbehol(a)
3.A Komora 133         57. miesto         183                     1727 detí          

Všetkovedko 4

V tejto kategórii súťažilo 3109 detí. V teste bolo možné získať maximálne 210 bodov.

Trieda Meno žiaka Body Umiestnenie Celkový počet detí
s rovnakým umiestnením
Svojím výsledkom
predbehol(a)
4.A Molnár 140         49. miesto         139                     1985 detí          
4.A Juhás 175         14. miesto         41                     2943 detí          
4.A Bučič 105         84. miesto         98                     626 detí          
4.A Gall 147         42. miesto         151                     2251 detí          


PYTAGORIÁDA   
Školské kolo 2014/2015
 

VÝSLEDKY  5. - 8. ročník 
Kapsz Viktor 
V.A 
9b 
Bernátová Natália 
V.A 
7b 
Jurčíková Slávka 
V.A 
4b 
Petrus Matej 
VI.A 
9b 
Štelzer Juraj 
VI.A 
9b 
Cmorejová Emília 
VI.A 
7b 
Buček Matej 
VII.A 
10+6b 
Dúbravka  Dominik 
VII.A 
9b 
Figura Patrik 
VII.A 
8b 
Šegeda Adrián 
VII.A 
3b 
Kotianová Kika 
VIII.A 
10+8b 
Štelzer Marek 
VIII.A 
7b 
Jánošková Rebeka 
VIII.A 
7b 
Chamraz Róbert 
VIII.A 
4b 
 Spracovala učiteľka matematiky Mgr. Andrea Adamčíková 
 
Pytagoriáda 
Školské kolo 2014/2015 
3. ročník súťažili 4 žiaci, 1 úspešný 
1. miesto:        Richard Komora         12b + 11 = 23b 
  
4. ročník súťažilo 7 žiakov, 5 úspešných 
1. miesto:        Peter Juhás                 14b + 11 = 25b 
2. miesto:        Martin Molnár           13 + 12 = 25b 
3. miesto:        Roman Bučič             12b + 11 = 24b 
4.miesto:         Sára Vrábelová           11b + 11 = 22b 
5.miesto:         Martin Havránek       10b + 11 = 21b 
  
Vypracovala: Mgr. Zuzana Selecká 

 
 Majstrovstvá sveta WTKA 2014  pdf

Blahoželáme Marekovi Štelzerovi a Jurajovi Štelzerovi za vynikajúce výsledky na Majstrovstvách sveta WTKA.
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web