obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
 + Školský rok 2015/2016 
 - Školský rok 2014/2015 
    Kalendár akcií 
    Aktuality 
    Naše úspechy 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
Deň mlieka

Dňa 29. septembra 2014 sme si pripomenuli "DEŇ MLIEKA NA ŠKOLÁCH". Žiaci primárneho vzdelávania si pripomenuli tento sviatok mliečnou desiatou a projektovým vyučovaním. Pani učiteľka Selecká pripravila prezentáciu, kde premietla cestu, akou sa mlieko a mliečne výrobky dostávajú až na náš stôl. Počas celého dňa učitelia spoločne so žiakmi vykonávali rôzne aktivity, ktoré mali prispieť k uvedomeniu si potreby mlieka pre náš život.
Pani učiteľka Bartóková pripravila prezentáciu výrobkov z mlieka. Žiaci mali možnosť ochutnať z týchto výrobkov syry, jogurty a tiež pomazánky.
Na záver sa žiaci presunuli na školský dvor, kde kreslili kriedami na asfalt čo si zapamätali a čo ich najväčšmi zaujalo.
 
img_2514.jpgimg_2516.jpgimg_2547.jpg
img_2551.jpgimg_2543.jpgimg_2567.jpg
img_2554.jpgimg_2557.jpgimg_2560.jpg
Imatrikulácia prvákov

8. 10. 2014 mali prváci svoj veľký deň. Stali sa právoplatnými žiakmi našej školy. Na tejto ceste ich spravádzala Snehulienka a trpaslíci - žiaci II. stupňa.
Prváci plnili úlohy, ktoré pre nich pripravili. Ukázali svoju zdatnosť a šikovnosť: recitovali, spievali, tancovali...
Na záver ich pani riaditeľka pasovala za prvákov a odovzdala im Imatrikulačný list.
Nechýbala ani zábava, občerstvenie a dve torty, ktoré upiekla mamička žiaka z 1. B.
Prajeme prvákom a ich pani učiteľkám veľa úspechov!
  
img_2681.jpgimg_2684.jpgimg_2686.jpg
img_2698.jpgimg_2702.jpgimg_2708.jpg
img_2710.jpgimg_2716.jpgimg_2719.jpg
Deň jablka

Deň jablka, ktorého význam si pripomíname dňa 21. októbra, sme na našej škole "oslávili" už 16. októbra. Týždeň dopredu sme v triedach I. a II. stupňa realizovali súťaž v kreslení jabĺk. Najkrajšie výkresy p. učiteľka Mateášaková vystavila vo vestibule školy. Potom traja zástupcovia z každej triedy vybrali 3 najlepšie práce a tak sa zrodili víťazi:

1. miesto: Emília Cmorejová  6. A
2. miesto: Samuel Sabolík    7. A
3. miesto: Viktória Kotianová 3. A

Pani učiteľka Ponyová množstvo fotografií sort jabĺk, ktoré boli doplnené aj čerstvým ovocím, ktoré si žiaci priniesli z domu. Tieto jablká s radosťou a chuťou konzumovali počas desiaty.
To však nie je všetko. 16. októbra nás navštívil p. riaditeľ ovocinárskeho zväzu (PLANTEX) Ing. Marian Varga. Porozprával nám veľmi zujímavo a pútavo o význame a využití jabĺk   nielen  ako zdroja vitamínov, ale i ako  suroviny pre kozmetický  priemysel.
Jablká obsahujú množstvo vitamínov, ktoré nám pomáhajú udržať sa fit, pomáhajú predchádzať chorobám a priaznivo pôsobia na náš celý organizmus. Preto sa držte hesla:
"Čím viac jabĺk, tým menej chorôb."
 
img_2731.jpgimg_2733.jpgimg_2746.jpg
img_2744.jpgimg_2749.jpgimg_2738.jpg
O Guľkovi Bombuľkovi

22. októbra 2014 navštívila prvákov pani Sadileková a jej syn Juraj. Pripravili si pre nich inscenované čítanie O Guľkovi Bombuľkovi. Deti sa veľa nasmiali, znázorňovali zvieratká, ktoré v rozprávke vystupovali.
Na záver z červenej bavlnky šikovní prváci vytvárali Guľka Bombuľka.

 
bombulko1.jpgbombulko2.jpg
Little Red Riding Hood
Červená čiapočka - činoherné predstavenie v anglicko-slovenskom jazyku

Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka navštívili 27. októbra 2014 DK Cultus.
Pozreli si ďalšiu rozprávku z ponuky Divadelného centra v Martine. Ide o profesionálne neštátne divadlo s najväčším repertoárom divadelných predstavení v anglicko-slovenskom jazyku na Slovensku.
Tentoraz si žiaci pozreli Červenú čiapočku v hravej, nápaditej a modernej podobe,
s jemnou dávkou mravoučnosti a edukativity kombinovanou s veselými pesničkami z pera Roba Mankoveckého.

 
cc1.jpgcc3.jpgcc2.jpg
Správajme sa k sebe slušne

V októbri sa žiaci 2. A a po nich 4. A triedy potešili milej návšteve. Triedne učiteľky Jurányiová a Selecká pozvali na vyučovanie školskú psychologičku Táňu a tetu Dášku z Centra pedagogicko-psychologického pradenstva a prevencie.
Počas dvoch vyučovacích hodín sa deti neučili. Odborníčky im pomáhali v triedach zábavnou formou budovať priateľské vzťahy, navzájom sa počúvať, rešpektovať, pomáhať si. Spoznali nové zaujímavé hry. Najväčší úspech v oboch triedach zožala hra Na detektíva.
 
img_2631.jpgimg_2630.jpgimg_2634.jpg
Festival škôl a škôlok od A po Z

25. - 26. októbra 2014 sa naša škola predstavila v NC Shopping Palace ZLATÉ PIESKY na Festivale škôl a škôlok od A po Z.
Deti a ich rodičia si mali možnosť pozrieť a vyskúšať, čo im naša škola ponúka. Na pódiu nás reprezentovali žiaci 3. A triedy pod vedním p. učiteľky Ingrid Mackovej.
Ďakujeme všetkým rodičom za podporu a budúci rok sa stretneme opäť.
 
oprava.gifimg_2792.jpgimg_2793.jpg
img_2796.jpg
Druháci v materskej škôlke

Pred jesennými prázdninami na konci októbra 2014 navštívili druháci s pani učiteľkami Jurányiovou a Bartókovou materskú škôlku na Bancíkovej ulici. Škôlkari pri tejto príležitosti pripravili so svojimi pani učiteľkami prekrásne tekvičky. Školáci si pozreli aj výstavku prác škôlkarov.

 
p1090173.jpgp1090175.jpgp1090176.jpg
p1090178.jpgp1090179.jpgp1090184.jpg
Halloween

Na Halloween sa chodby našej školy rozžiarili sviečkami a zaplnili sa čarodejnicami, duchmi, čertami, kostrami a inými príšerkami, ktoré sa neprišli len zabávať, ale hlavne vzdelávať.

img_2803.jpgimg_2806.jpgimg_2817.jpg
img_2820.jpgimg_2826.jpg
Strom života - environmentálny projekt

Druhákov, tretiakov a štvrtákov navštívili pani Sadileková a jej syn Juraj, aby ich cez rozprávku
O medveďovi pútavou formou preniesli do lesa a spoznali jeho význam pre človeka a zvieratá. Spoločne hľadali rovnováhu medzi uspokojovaním ľudských potrieb a ochranou prírody. Pomocou dataprojektoru premietali obrázky k rozprávke a súčasne čítali nádherný poetický príbeh o medveďovi, ktorý sa zo zimného spánku zobudí v úplne zmenenom lese.
V druhej časti hodiny žiaci spoločne tvorili Strom života, ktorý odráža ich predstavy
o tom, čím môžu prispieť oni k ochrane  prírody.
 
p1090155.jpgp1090156.jpgp1090166.jpg
img_2954.jpgimg_2958.jpgimg_2959.jpg
Osmijankove rozprávky

4. novembra 2014 druhákov opäť navštívila pani Sadileková a jej syn Juraj. Tentoraz nám porozprávali a zahrali 4 Osmijankove rozprávky.
Aj my sme sa v rozprávkach na chvíľu stali hercami a museli sme v rozprávke po drakovi zopakovať veľmi ťažkú vetu: "Keď naolejujeme lampu, nenaolejujeme linoleum." Veta to bola veru ťažká a nám sa aj jazyk poplietol. (Skúste si to aj vy!)
Posledná rozprávka bola o nespokojnej žirafe. Tu sme vystupovali ako herci, ktorí predstavovali žirafie hlavy.
Rozprávky sa nám veľmi páčili a už teraz sa tešíme ako si ich budeme čítať.
 
p1090189.jpgp1090191.jpg
p1090193.jpgp1090196.jpg
Predškoláci u prvákov

Budúci prváci z MŠ Bancíkava a Exnárova si počas prvého polroka zacvičili s našimi prvákmi v telocvični, maľovali na hodine výtvarnej výchovy. Na hudobnej výchove si zaspievali zimné pesničky a hrali na  hudobných nástrojoch.
 
img_3032[1].jpgimg_3036[1].jpgimg_3042[1].jpg
img_3046[1].jpgimg_3040[1].jpgsneh.gif
ČIN - ČIN

Žiaci 1. A sa veľmi potešili, keď do triedy opäť zavítala teta Eliška s Jurajom. Tentokrát si deti spolu s nimi zahrali známu veršovanú rozprávku o vrabcovi Čimovi od Ľudmily Podjavorinskej, Čin - čin.
V triede sa ozýval veselý džavot a smiech.
 
20141112_111244.jpg20141112_111529.jpg20141112_111356.jpg
Na tenisovom krúžku
20141015_142639.jpg20141015_145103.jpg20141015_143337.jpg
20141015_144744.jpg20141015_144946.jpg
Mikulášska nádielka
 
img_3052[1].jpgimg_3056[1].jpgimg_3063[1].jpg
img_3084[1].jpgimg_3086[1].jpgimg_3119[1].jpg
img_3124[1].jpgimg_3107[1].jpgimg_3127[1].jpg
Budovanie triedneho kolektívu

Žiaci 3. A triedy sa opäť stretli so známou tetou Dáškou, aby si zahrali rôzne spoločenské hry zamerané na formovanie kolektívu. Milým prekvapením bolo zoznámenie s novým vodcom Marekom, ktorého si teta Dáška pozvala na výpomoc. Bola to veľká zábava!

 
img_2969.jpgimg_2972.jpg
Na výstave v Inchebe - Dinosaurium
Triedna učiteľka 4. A, p. Selecká, vie, že v triede sú žiaci, ktorí sa zaujímajú o život na našej planéte v minulosti a tak sa s nimi vybrala do Incheby na výstavu Dinosaurium, ktorá je najväčšou putovnou výstavou pravekých dinosaurých skamenelín. Žiaci tak mali možnosť zoznámiť sa so skutočnými fosilnými pozostatkami prehistorických zvierat.
Na chvíľu sa aj deti stali paleontológmi, ktorí v útrobách piesku hľadali skamenelé kostry kedysi dávno žijúcich tvorov.
 
img_3133.jpgimg_3135.jpgimg_3139.jpg
img_3140.jpgimg_3142.jpgimg_3144.jpg
img_3151.jpgimg_3155.jpgimg_3157.jpg
img_3159.jpgimg_3166.jpgimg_3168.jpg
img_3180.jpgimg_3181.jpgimg_3145.jpg
Čarovanie na Luciu 
img_3187.jpgimg_3193.jpgimg_3201.jpg
img_3206.jpgimg_3210.jpgimg_3225.jpg
img_3223.jpgimg_3228.jpgimg_3230.jpg
img_3231.jpgimg_3238.jpgimg_3251.jpg
img_3264.jpgimg_3267.jpgimg_3276.jpg
img_3285.jpgimg_3293.jpglucop.gif
img_3271.jpgimg_3253.jpg
Vianočné piesne a koledy

K vianočným sviatkom patria aj vianočné koledy. Aj v našej škole sme si spríjemnili vianočné obdobie spevom vianočných piesní. V spolupráci so Super triedou prvé ročníky naštudovali známe koledy, s ktorými sa predstavili žiakom našej školy za hudobného doprovodu starších žiakov. Atmosféru dotváral vyzdobený vianočný stromček, pod ktorým mali deti darčeky.

img_3384[1].jpgimg_3390[1].jpgimg_3395[1].jpg
img_3406[1].jpgimg_3389[1].jpgimg_3417[1].jpg
Zábavné popoludnie pre predškolákov a ich rodičov

Blíži sa obdobie zápisu detí do 1. ročníka. Pri tejto príležitosti pani učiteľky      1. - 4. ročníka pripravili zábavné popoludnie. V jednotlivých triedach na I. stupni deti preukazovali svoje vedomosti a zručnosti, zaspievali si, zacvičili, ale nezabúdali sme ani na hry. Rodičia získali informácie týkajúce sa režimu školy,  o kultúrnych a športových akciách, ktoré naša škola poriada alebo sa ich zúčastňuje.

img_3456[1].jpgimg_3461[1].jpgimg_3462[1].jpg
img_3465[1].jpgimg_3457[1].jpgimg_3470[1].jpg
Správajme sa k sebe slušne 
 
V tomto školskom roku sa žiaci 2. A opäť stretli s tetou Dášou z CPPPaP a školskou psychologičkou pani Táňou. Ich stretnutie nebolo náhodné, ale malo podporiť kamarátske vzťahy medzi deťmi, riešiť vzniknuté prolémy a viesť deti k vzájomnej spolupráci. 
20150206_095754.gif20150206_100516.gif20150206_102256.gif
20150206_102301.gif20150206_102312.gif20150206_102946.gif
Hudobná škola YAMAHA 
 
20150210_120607.gif20150210_120622.gif20150210_121833.gif
Zápis do 1. ročníka 
 
1.gif4.gif2.gif
4.gif3.gif7.gif
12.gifimg_3527.gif11.gif
Veda nás baví 
 
20150219_085903.gif20150219_085948.gif20150219_090051.gif
20150219_090118.gif20150219_091020.gifche8.gif
Čítame s Osmijankom 
Žiaci 2. A sa prihlásili do súťaže Čítame s Osmijankom. Ich úlohou je čítať a zabávať sa hľadaním odpovedí na OSEM LITERÁRNYCH HÁDANIEK. Deti majú možnosť spoznať osem vynikajúcich diel slovenských a svetových autorov.  
Osmijanko pripravuje pre deti množstvo hlavolamov, hádaniek, krížoviek, ale aj otázky navyše pre výmyselníkov a začínajúcich autorov.  
Na pomoc pri riešení jednej z úloh prišla pani Sadileková. 5. februára mali teda žiaci 2. A možnosť pomocou hudobných hádaniek a hrou na orfových hudobných nástrojoch vytvárať hudobné príbehy.  
Hra na nástrojoch spojená s predstavivosťou im mala pomôcť pri riešení úloh spomínanej súťaže.  
20150205_102644.gif20150205_102650.gif20150205_103252.gif
20150205_110756.gif20150206_095805.gif
Kurz korčuľovania
 
20150224_103302.jpg20150224_103511.jpg20150224_103311.jpg
20150224_103713.jpg20150224_103737.jpg20150224_103721.jpg
Marec - Mesiac knihy
Výtvarná súťaž

Počas tohto mesiaca mali žiaci 1. stupňa niekoľko aktivít venovaných knihe. Prvou aktivitou bola výtvarná súťaž, ktorú  vyhlásila knižnica na Bachovej ulici. Deti mali nakresliť ilustráciu svojej najobľúbenejšej knižky. Žiaci všetkých ročníkov na 1. stupni sa zapojili do tejto výtvarnej súťaže. Hotové práce boli vystavené v priestoroch knižnice. Víťazné práce žiakov boli odmenené knižkou.

20150312_110519.jpg20150312_110819.jpg20150312_111302.jpg
Na návšteve v knižnici

Ďalšou aktivitou v rámci MESIACA KNIHY bola návšteva v mestskej knižnici. Žiaci prvého stupňa spolu so svojimi triednymi učiteľkami navštívili knižnicu na Bachovej ulici. Budúci čitetelia spoznali priestory a výpožičné pravidlá knižnice. Mnohí žiaci prejavili záujem pravidelne navštevovať knižnicu a požičiavať si knihy. Veríme, že sa z nich stanú zanietení čitatelia, pre ktorých sa knižka stane verným priateľom.

 
20150312_110437.jpg20150312_110549.jpg20150312_110557.jpg
20150312_111310.jpg20150312_111841.jpg20150312_111849.jpg
Beseda so spisovateľkou

 
Marec mesiac knihy sme na našej škole ukončili besedou. Zavítala k nám  pani spisovateľka  Mária Vrkoslavová. 
Pani spisovateľa deťom porozprávala o svojej knižke: Veľké dobrodružstvá malého havkáča.  Ako Martin s kamarátmi a s čokoládovým kokeršpanielom Mackom prežili krásny rok v horárni pri lese. Spoznali zvieratká, zoznámili sa s prácou horára i zverolekára. Pátrali po stratenom psíkovi. Pani Mária prečítala žiakom aj úryvok z knižky, otázkami zapájala deti do diskusie, na ktoré žiaci pohotovo odpovedali. 
Pani spisovateľka prekvapila žiakov a priviedla aj svojho milého havkáča – kokeršpaniela Gordona. 
Ďakujeme pani spisovateľke za návštevu a tešíme sa na knihu „Veľké dobrodružstvá malého havkáča“  že si ju celú prečítame. 

img_3682[1].jpgimg_3685[1].jpgimg_3689[1].jpg
img_3692[1].jpgkniha.jpg20150331_100303.jpg
Slávik Slovenska - školské kolo

 
img_3922[1].jpgimg_3936[1].jpgimg_3707[1].jpg
Motýlia farma

Žiaci 1. A a 2. A mohli počas niekoľkých týždňov vo svojej triede pozorovať vývoj motýľov všetkými fázami. Od larvy cez kuklu až po motýľa. Videli, ako sa larvy zakuklili a po necelých desiatich dňoch z kukiel vylietali krásne farebné motýle. Ešte ich niekoľko dní pozorovali v ochrannom sieťkovanom valci, kŕmili ich kvietkami a cukrovou vodou. Potom ich vypustili do voľnej prírody.

 
m1.jpgm2.jpgm3.jpg
ZUŠ - výchovný koncert 
20150504_102402.jpg20150504_102456.jpg20150504_102623.jpg
20150504_102625.jpg20150504_102632.jpg20150504_102638.jpg
Včelárska paseka a vodný mlyn
img_3859[1].jpgimg_3870[1].jpgimg_3862[1].jpg
img_3880[1].jpgimg_3881[1].jpgimg_3890[1].jpg
KIDS´ LAB: Hókus-Pókus

Autobusom sme sa priviezli k SOŠ Chemickej, kde nás už čakali. Pred vstupom do laboratória sme si museli obliecť pracovné plášte a nasadiť na oči ochranné okuliare. To kvôli bezpečnosti. Na menovky sme si fixkou napísali svoje meno. V laboratóriu sme pracovali vo dvojiciach. Dozvedeli sme sa zaujímavosti o vode a potom sme podľa návodu vyrábali sliz pre každého z dvojice. Práca bola veľmi zaujímavá. Bola tam zábava a páčilo sa nám tam.

Andrej Olejník, 4. A 
 
kl3.jpg
Maľujeme s našimi deťmi pre naše deti 
003.jpg008.jpg004.jpg
011.jpg013.jpgmal1.jpg
Plavecký výcvik

V mesiaci jún sa žiaci prvého stupňa zúčastnili plaveckého výcviku v plavárni na Pasienkoch. Cieľom tohto výcviku bolo zdokonaľovanie plaveckých zručností, prekonanie strachu z vody a nechýbali ani skoky do vody.
img_3986[1].jpgimg_3997[1].jpgimg_4004[1].jpg
img_4006[1].jpgimg_4008[1].jpgimg_4013[1].jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web