obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
 - Školský rok 2015/2016 
    Kalendár akcií 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
Miniolympiáda

Dňa 15. mája 2016 sa uskutočnila MINIOLYMPIÁDA pre všetky deti v ŠKD.
Touto akciou sme chceli deťom pripomenúť Svetový deň pohybu a motivovať ich k ďalšiemu športovaniu.
Deti súťažili v disciplínach, ktorými si vyskúšali svoju obratnosť, presnosť a rýchlosť.
Všetky výkony boli ocenené sladkosťami a tie najlepšie medailami a diplomami.
 
img_20160510_141411.jpgimg_20160510_142515.jpgimg_20160510_142546.jpg
img_20160510_151559.jpgimg_20160510_151725.jpgoh.gif
Slávik Slovenska 2016
obvodné kolo

Náš malý slávik, Tomáš Mizerák, si vo veľmi silnej konkurencii a za prítomnosti vážnej odborne poroty vyspieval 2. miesto v obvodnom kole speváckej súťaže v interpretácii slovenských ľudových piesní.
Srdečne blahoželáme!
 
img_4978[1].jpg
Slávik Slovenska 2016

Školské kolo speváckej súťaže v interpretácií slovenských ľudových piesní sa konalo 27. apríla 2016. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl 1. - 3. ročníka.
Víťazom sa stal Tomáš Mizerák z 3. A triedy, ktorý bude našu školu reprezentovať v okresnom kole.
Blahoželáme a držíme Tomáškovi palce!
 
20160427_120223.jpg20160427_120358.jpg20160427_121032.jpg
20160427_121445.jpg20160427_121654.jpg
Deň červeného kríža a červeného polmesiaca v ŠKD

Pri príležitosti Dňa červeného kríža a polmesiaca sme sa nielen rozprávali o histórii, úlohách a význame znakov červeného kríža a červeného polmesiaca, ale aj o ich "príbuzných": bielom kríži na zelenom pozadí a šesťramennej modrej hviezde.
Práve vozidlo zdravotnej záchrannej služby označené takouto hviezdou 5. mája 2016 zavítalo na náš školský dvor. Mali sme možnosť poprezerať si sanitku zvonka a zvnútra a mnohé sa o nej dozvedieť. Záchranár, pán Ulman, nám priblížil prácu záchranárov v sanitkách i vrtuľníkoch. Ukázal nám vybavenie sanitky a obsah záchranárskej brašne, odpovedal na množstvo zvedavých otázok a pripomenul nám dôležité telefónne čísla. Pridal k tomu zopár rád ako správne informovať operačné stredisko o tom, čo sa stalo.
 
a.jpgb.jpgc.jpg
d.jpge.jpgf.jpg
g.jpgh.jpgi.jpg
Deň zdravia v ŠKD

Pri príležitosti Dňa zdravia sme si pomocou modelov načrtli naše vnútorné orgány, povedali niečo o ich funkcii, ale najmä o tom, čo im prospieva a čo škodí. Videli sme obrázky orgánov poškodených nezdravým životným štýlom a pracovali s priesvitkou, ktorá každému ukázala, či jeho životný štýl a stravovacie návyky podporujú jeho zdravie, alebo naopak jeho zdravie poškodzujú.
Popri rozhovoroch o zdravej strave sme nezabudli ani na šport a v skupinách sme pantomímou znázorňovali známe aj menej známe športové odvetvia.
 
img_20160413_141623.jpgimg_20160413_141730.jpgimg_20160413_141742.jpg
img_20160413_141853.jpgimg_20160413_145247.jpgimg_20160413_145250.jpg
img_20160413_145300.jpgimg_20160413_145315.jpgimg_20160413_145335.jpg
Predškoláci z MŠ Bancíkova u prvákov
Pani učiteľky z 1.A a 1.B pozvali na vyučovanie predškolákov z MŠ  na Bancíkovej ulici. Školáci svojim kamarátom a pani učiteľkám zo škôlky ukázali ako vedia pekne čítať, písať a počítať. Predškoláci  boli tiež veľmi šikovní sa zapojili do vyučovacej hodiny vyplnením pracovného listu. Všetky deti si spoločne zaspievali a zahrali sa hru. 
 
Návšteva knižnice na Bachovej ulici
Žiaci z 1.B v rámci MESIACA KNIHY navštívili  mestskú knižnicu na Bachovej ulici.  Počas tejto zaujímavej návštevy spoznali priestory a výpožičné pravidlá knižnice.  Pani knihovníčky si pre deti pripravili pútavé aktivity. Spoločne sa naučili poskladať záložku do knihy. Na domácu úlohu dostali hlavolam - poskladať si z papiera knižku.  Žiaci prejavili záujem pravidelne navštevovať knižnicu a požičiavať si knihy. Veríme, že sa im knižka stane verným kamarátom. 
 
Inscenované čítanie Čin-čin
Obľúbenú veršovanú rozprávku o veselých aj vážnych príhodách vrabčiaka Čima prišla prvákom zahrať spolu so svojim synom pani Eliška Sadíleková.  Hercami rozprávky sa stali aj prváci, ktorí predstavovali niektoré rozprávkové postavičky ako kocúra, lastovičku, sršňa, svetlušku a iné. Prváci sprevádzali Čima na jeho ceste za samostatnosťou, zodpovednosťou a pravdovravnosťou. Rozprávka tak poskytla žiakom čas na rozhovor o dôsledkoch správania sa Čima. 
 
20160330_111204.jpg20160330_111208.jpg20160330_111911.jpg
20160330_112133.jpg20160330_112745.jpg20160330_114045.jpg
Vítanie jari - veľkonočné tvorivé dielne
Jarné sviatky a jej symboly nechýbali dňa 23. 3. 2016 ani na našej škole.
Projekt, ktorý pripravili žiaci 3. A triedy s triednou učiteľkou Mgr. Júliou Pastorekovou pre všetky deti 1. - 4. ročníka, v nás vyčaril neopakovateľnú atmosféru čara, krásy a pohody.
Tradíciu zvykov, vedomostí a mágie prezentovali tretiaci v bohatom kultúrnom programe a tvorivými dielničkami s pútavými stanovišťami ako pletenie korbáčov, kraslice rôznych techník, veľkonočné aranžovanie...
Boli to chvíle radosti a potešenia zo života. 
 
img_0793.jpgimg_0782.jpgimg_0797.jpg
img_0805.jpgimg_0808.jpgimg_0810.jpg
img_0816.jpgimg_0821.jpgimg_0818.jpg
Vodiace psy u nás v škole
17. marca 2016 sa žiaci našej školy zoznámili s činnosťou a výcvikom vodiacich psov.
Pre viac info kliknite tu.
 
img_4936[1].jpgimg_4940[1].jpgimg_4947[1].jpg
img_4938[1].jpgimg_0762.jpgimg_0763(1).jpg
Hviezdoslavov Kubín
Víťazi triednych kôl v prednese poézie a prózy sa zúčastnili školského kola, aby pred porotou a žiakmi ukázali svoje umenie. Pre viac info kliknite tu.
  
dominika.jpgbronka.jpgjanka.jpgrisko.jpg
samko.jpgviki.jpgdeti.jpgvitazi+porota.jpg
Zábavné popoludnie pre budúcich prvákov
Dňa 7. marca 2016 sme pre budúcich prváčikov a ich rodičov pripravili zábavné popoludnie. Rodičia so svojimi ratolesťami si prišli pozrieť našu školu a zabaviť sa. Deti si zaspievali svoju obľúbenú pieseň sprevádzanú hrou na klavíri a tiež mohli hrať na rôznych hudobných nástrojoch. Potom ich čakal prekážkový beh, hod loptičkou, preskoky cez švihadlo, skoky na trampolíne... Oddýchli si pri výtvarných prácach.
Rodičia sa informovali o školskom vzdelávacom programe, krúžkoch, popoludňajšej činnosti.
Pred odchodom sa deti podpísali do kroniky školy a odniesli si so sebou nie len pekné zážitky, ale aj drobný darček.
 
img_4860[1].jpgimg_4868[1].jpgimg_4881[1].jpg
img_4890[1].jpgimg_4871[1].jpgimg_4863[1].jpg
Župný deň
Podujatie pre žiakov základných škôl sa konalo v piatok 22.januára 2016 v nákupnom stredisku Avion. Zúčastnili sa ho naši ôsmaci a deviataci aj s ich triednymi učiteľkami.  
Stredné školy pripravili pre svojich budúcich žiakov prezentácie. Popri prezentácii priamo v pripravených  stánkoch odpovedali na všetky im kladené otázky, ale tiež rozdávali pripravené materiály s informáciami o dennom i vyššom odbornom štúdiu na stredných  školách. Nechýbal ani moderovaný program, možnosť dať sa namaľovať, módna prehliadka, výstava prác žiakov stredných škôl, kynologické vystúpenie , ukážky tancov žiakov konzervatória a samozrejme občerstvenie pripravené žiakmi hotelových škôl.  
Cieľom návštevy bolo pomôcť rodičom a ich deťom pri výbere školy (resp. ich budúceho povolania) a tak sa rozhodnúť, kam  po skončení základnej školy v čase pred blížiacim sa termínom odovzdávania prihlášok na stredné školy.
 
  
zupnyden-deviatci.jpgzupnyden-konzervatorium.jpgzupnyden-soshlinicka.jpg
Lyžiarsky výcvik - Tatranská Lomnica
V nedeľu 24. januára 2016 sme sa s radostným očakávaním stretli na hlavnej stanici, aby sme sa aj s pomocou rodičov naložili do vlaku. Výhodu mali tí, ktorí si lyžiarsky alebo snowboardový výstroj požičajú až v Lomnici. Po 2 prestupoch sme sa ubytovali v penzióne Encián  a vybrali na večernú prechádzku. 
Ráno a poobede nás čakal výcvik pod vedením inštruktorov . Snowboardove družstvo viedol Michal Zub, lyžiarske družstvá Ján Plišnák a Renáta Ponyová a Aneta Gajdošová.  K dispozícii sme mali aj zdravotníčku – sestru Teréziu. Pomohli aj rodičia žiakov – pani Miriam a Andrea a pán Marek . 
Začiatky boli hlavne pre snowboardistov ťažké, boli asi viac na zemi, ako na doske. Večer ich boleli svaly, ale hrdinsky bojovali aj na druhý deň. Lyžiari boli na tom lepšie, ale aj tam sa na niektorých podpísala nedostatočná kondícia a príprava. Hlavne niektorí mladší lyžiari mali dosť už po doobednom výcviku. 
Jedlo aj ubytovanie boli výborné, večer sme sa zabávali na maškarnom plese a diskotéke. V stredu sme si urobili výlet na Skalnaté pleso. Bolo tam poriadne zima a dosť snehu. 
Výcvik ubehol rýchlo.  Prežili sme krásnych 5 dní a urobili sme pokroky . Hlavne snowboardisti, z ktorých väčšina na doske nikdy nestála.  Zvládli nielen svah na Štarte, ale aj výstup z lanovky. 
Atrakciou bola sestra Terézia, ktorá sa tiež rozhodla, že sa naučí lyžovať.  Veru sestrička na lyžiach – to sa len tak nevidí. 
Nikomu sa v piatok po doobednej lyžovačke nechcelo ísť domov.  Ale nezostávalo nám nič iné, a tak sme sa po úmornej ceste vlakmi  vytackali aj s batožinou z vlaku , za výdatnej pomoci našich rodičov. 
 
lyziari-zaciatocnici.jpgnaskalnatomplese.jpgnasinajmensilyziari.jpg
pokrocililyziari.jpgsnowboardisti.jpgsestratereziaalyziari.jpg
maskarnyplesdiskoteka.jpgmaskarnypleszabava.jpgpredobrovskymsnehuliakomnaskalnatomplese.jpg
 Testovanie 5
Žiaci 5. ročníka sa v tomto školskom roku zúčastnili celonárodného testovania zo slovenského jazyka a matematiky. Naši žiaci si s testami poradili veľmi dobre, z oboch predmetov získali väčšie percentá ako je celonárodný priemer.
Výsledky si pozrite tu.
 
KOMPARO 2015/2016

Dňa 12. novembra 2015 sa prihlásení žiaci  8. ročníka zúčastnili testovania KOMPARO 8.
Výsledkami  žiakov v matematike sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.
Celkové výsledky si môžete pozrieť tu.
 
komparocertifikat.jpg
Kurz korčuľovania
 
Vo februári 2016 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili výcviku korčuľovania na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurilu. Cieľom tohto výcviku bolo zdokonaľovanie korčuliarskych zručností, prekonanie obáv z ľadu a nácvik korčuliarskej techniky.

Úspešne sme zvládli začiatok kurzu. Inštruktori nás rozdelili do 4 družstiev podľa výkonu. Postupne sme sa učili rovnováhu a chôdzu na ľade, korčuľovanie vpred a vzad, odraz a zabrzdiť.   
 
img_4829[1].jpgimg_4832[1].jpgimg_4831[1].jpg
 
Čaká nás ešte zvládnuť oblúčiky, jazdu na jednej nohe a dokázať zmeniť smer. Nikdy nechýbajú ani hry na ľade. 
Aj keď nás bolia nohy, sme zdravo unavení, vždy sa šťastne vraciame späť do školy. Tešíme sa na poslednú hodinu po prázdninách.  
img_4838[1].jpgimg_4842[1].jpgimg_4833[1].jpg
 Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na otvorenú hodinu a držte nám palce!

O Guľkovi Bombuľkovi  

5. februára pozvali pani učiteľky prvej triedy pani Sadilekovú a jej syna Juraja, ktorí si pripravili pre prvákov inscenované čítanie O Guľkovi Bombuľkovi. Deti sa veľa nasmiali, zapojili sa ako herci do rozprávky. Znázorňovali zvieratká, ktoré v rozprávke vystupovali. 
Na záver žiaci vytvárali z bavlnky Guľka Bombuľka.  
 
20160204_110947.jpg20160204_110947.jpg
20160204_111339.jpg20160204_113902.jpg
ME v krasokorčuľovaní

V januári 2016 prebiehali ME v krasokorčuľovaní na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Základné školy mali možnosť zúčastniť sa na tomto šampionáte bezplatným vstupom na jeden program.
Triedne učiteľky 1. - 4. ročníka sa tejto príležitosti chopili a so svojimi žiakmi sa zúčastnili krátkeho programu žien. Bol to nádherný kultúrny a umelecký zážitok.
Chceme sa poďakovať organizátorom a primátorovi mesta Bratislavy JUDr. Nesrovnalovi, že mladej generácii umožnili bližšie sa zoznámiť s týmto nádherným športom a možno aj pritiahnuť nové talenty.
 
20160127_100126.jpgimg_0596.jpg20160127_094535.jpg
20160127_104713.jpgimg_0594.jpg20160127_102344.jpg
Vianočná besiedka
Žiaci 7. triedy pod vedením p. Mgr. Draganovej a v spolupráci s hudobnou školou YAMAHA pripravili pre žiakov našej školy vianočný program. Zaujímavou scénkou a vianočnými koledami pobavili a poučili svojich mladších aj starších spolužiakov. Žiaci1. - 4. ročníka prispeli do programu pesničkami.
 
pc220079.jpgpc220085.jpgpc220101.jpg
pc220092.jpgpc220106.jpgpc220113.jpg
Vianočné posedenie v 8. A
Na posledný školský deň v roku 2015 sme sa veľmi tešili.  
Čakalo nás príjemné posedenie  pri stromčeku. 
Triedna učiteľka nás prekvapila voňavým darčekom a veršovaným prianím  so želaním krásnych a pokojných Vianoc. 
Nechýbalo  občerstvenie v podobe doma upečených koláčikov. 
Bolo príjemné pozorovať  radosť  a prekvapenie spolužiakov pri rozbaľovaní darčekov. 
 
pc220269.jpgpc220260.jpgpc220263.jpg
pc220278.jpgpc220274.jpgpc220275.jpg
Namaľuj si svoju rozprávku z ríše vodných živočíchov

Žiaci 5. A triedy sa zúčastnili výtvarnej súťaže pod vedením Mgr. Konfalovej.
Do súťaže sme poslali práce celej triedy. Porota vybrala tie najlepšie a naši žiaci sa umiestnili na lukratívnych miestach:

                                        
                                         1. miesto     Andrej Olejník

 
                                         2. miesto     Peter Juhás
 
                                         3. miesto     Dean Kneževič

Ich výtvarné práce sa nachádzajú v publikácii, ktorá vyšla k súťaži pod názvom Namaľuj si svoju rozprávku z ríše vodných živočíchov.
Výhercom blahoželáme a prajeme veľa kreatívnych chvíľ v ďalšom živote.
 
dipl_olejnik.jpgdipl_juhas.jpgdipl_knezevic.jpg
andrej.jpgpeter.jpgdean.jpg
Wrestling Club Slovakia- ukážka netradičného športu 
8.12.2015 navštívili našu základnú školu členovia tohto klubu. Žiakom ukázali niečo zo zápasenia voľným štýlom. Záujemci  môžu prísť do DK Ružinov utorok - štvrtok medzi 17.00- 18.30h.  
Bližšie informácie na www.wrestlingclub.sk 
20151208_081636.jpg20151208_081708.jpg20151208_083458.jpg
Mikuláš

Do školy medzi nás prišiel Mikuláš s anjelmi. Priniesol nám dobrú náladu a sladkosti. Zaspievali sme mu pesničku, zarecitovali básničku.
Žiaci z 5. A pod vedením Mgr. Draganovej nám scénkou priblížili mikulášske tradície.


img_4771[1].jpgimg_4783[1].jpgimg_4791[1].jpg
img_4792[1].jpgimg_4793[1].jpgimg_4795[1].jpg
Beseda s policajtkou
Prečítajte si tu, čo o besede napísal žiak 4. A, Richard.
 
11.jpg22.jpg66.jpg
33.jpg44.jpg55.jpg
 ARTETERAPIA

Na našej škole sa rozbehol projekt zameraný na zlepšenie emocionálneho prežívania detí, ich rovesníckych vzťahov a ich správania. Projekt je realizovaný občianskym združením Artea v spolupráci sa našou školou a vďaka finančnej pomoci Nadácie VÚB.
V projekte je využívaná skupinová arteterapia, ktorá expresívnym a neverbálnym spôsobom pomáha deťom vyjadriť ich pocity a myšlienky. Zároveň hravou a kreatívnou formou umožní deťom nadväzovanie rovesníckych vzťahov, skúmať a objavovať možnosti riešenia konfliktov a prehlbovať schopnosť byť vnímavým voči svojim potrebám a potrebám iných ľudí.
Arteterapeutické skupiny sú vedené profesionálnou arteterapeutkou Mgr. Zuzanou Krnáčovou, MA a školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Annou Jakubcovou.
Trvanie terapeutických skupín je plánované do konca januára 2016. V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať školskú špeciálnu pedagogičku Mgr. Annu Jakubcovú.

 
Lampiónový sprievod

 
img_4712[1].jpgimg_4717[1].jpgimg_4722[1].jpg
img_4725[1].jpgimg_4728[1].jpgimg_4729[1].jpg
Spolupráca s materskými školami 
Pani učiteľky 1.A a 1.B triedy pozvali na  vyučovanie predškolákov z MŠ Bancíkovej. Prváci a predškoláci tak mali 13. 11. 2015 spoločnú hodinu telesnej výchovy . 
Ako každá telesná výchova aj táto začínala spoločným nástupom a rozcvičkou. Deti neskôr plnili rôzne úlohy:  prebehnutie po lavičke, slalomový beh cez prekážky, váľanie sudov na žinenke. V ďalšej časti vyučovacej hodiny si deti v družstvách zahrali hru na Mačku a myš. 
 Spoločná hodina sa nám veľmi páčila. 
20151113_111432.jpg20151113_111539.jpg
20151113_111542.jpg20151113_112214.jpg
20151113_112543.jpg20151113_113031.jpg
Literárny projekt Smelý zajko

Žiaci 4. A po prečítaní knihy Smelý zajko mali stretnutie s pani Sadilekovou, aby si príbehy zajka stvárnili.
Prečítajte si tu, čo o projekte napísal žiak 4. A, Branislav.

 
img_4606.jpgimg_4608.jpgimg_4615.jpgimg_4618.jpg
img_4620.jpgimg_4622.jpgimg_4627.jpgimg_4630.jpg
img_4633.jpgimg_4638.jpgimg_4683.jpgimg_4695.jpg
 Projekt E- test

V rámci Národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávanie na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania, sa žiaci našej školy  zapojili do projektu E-test.
Realizáciou viacerých celoslovenských testovaní sa overila kvalita 30 000 vytvorených úloh.
Cieľom projektu bolo vybudovať elektronickú databázu úloh a testov, ktoré budú využiteľné pre celonárodné testovania aj testovania pre potreby školy.

 
Deň zdravej výživy
 

Dňa  28.10.2015 sa konal na našej škole ,,Deň zdravej výživy “.  Z domu sme si  poprinášali z rôznych surovín    nátierky, zeleninu, ovocie , mliečne výrobky. Porozprávali sme sa , aká strava je pre náš organizmus najvýdatnejšia, spravili sme  dlhý stôl a pustili sa do hodovania.  Ochutnávali sme dobroty našich mamičiek.  Bolo ťažké povedať, ktorá nátierka je najlepšia, pretože všetky boli  výborné. Ďakujeme Vám naše mamičky za to,  že ste aj vy  prispeli svojimi šikovnými rukami  urobiť  tento deň  pestrejší  a pomaznali naše chuťové poháriky.
Prečítajte si ako prebiehal tento deň na II. stupni.
  
  
zv1.jpgzv2.jpgzv3.jpg
20151028_091016.jpgpa280078.jpgpa280100.jpg
Slávnostná imatrikulácia

Slávnostná Imatrikulácia prvákov sa uskutočnila 14. októbra 2015. Prváci so svojimi pani učiteľkami Mgr. Šebianovou, Mgr. Jurányiovou a PaedDr. Mateašákovou pozvali svojich rodičov aj najbližších príbuzných na túto slávnostnú chvíľu.  
Slávnostnou Imatrikuláciou boli prváci prijatí do veľkej rodiny žiakov Základnej školy na Borodáčovej ulici . Z rúk pani riaditeľky si prevzali  knižky a  imatrikulačné listy. Nielen  prváci usilovne nacvičovali program. Pri  tejto príležitosti si aj starší spolužiaci pripravili krátky program. Slávnostná Imatrikulácia sa skončila pohostením.  
Táto udalosť bola veľkým dňom nielen pre samotných prvákov, ale aj pre ich rodičov, starých rodičov a súrodencov.  
Prvákom prajeme veľa úspechov a pekných zážitkov v škole. 
      

p1090336.jpgp1090342.jpgp1090347.jpg
p1090348.jpgp1090349.jpgp1090372.jpg
p1090384.jpgp1090387.jpgp1090391.jpg
p1090395.jpgp1090396.jpgp1090338.jpg
 Už sme školáci

Po prvých troch týždňoch v školských laviciach sa prváci stali skutočnými žiakmi!
20150911_103227.jpg20150911_103238.jpg20150911_103308.jpg
Aby sa nám dobre darilo, rozcvičíme si celé telo.
20150911_102725.jpg
 Na hudobnej výchove sme sa naučili nové pesničky
a ťahali sme aj repku.
 
20150911_101710.jpg
20150910_101929.jpg20150910_101943.jpg
 Zahrali sme sa s pani psychologičkou a pedagogičkou.
20150911_100427.jpg20150911_100433.jpg20150911_100442.jpg
Matematika vôbec nie je náročná. Nám to ide ľahko!
20150911_101458.jpg
 Pripravujeme sa na písanie písmen.
20150911_101534.jpg
 Čítať zo Šlabikára nás baví!
20150911_102012.jpg20150911_102032.jpg
Na  výtvarnej  výchove  sme  vyfarbovali  jesenné  listy, z  ktorých  pani  učiteľka
Mgr. Jurányiová vytvorila peknú nástenku.
 
20150921_113619.jpg20150921_113626.jpg20150921_113642.jpg20150921_113911.jpg
Mali sme zaujímavé stretnutie sa pani Sadílekovou, ktorá nám prečítala rozprávku
Môj psík. Pomocou obrázkov sme ju prerozprávali aj my.

20150917_100736.jpg20150917_102845.jpg20150917_103018.jpg
20150917_103119.jpg20150917_103955.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web