obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 - Školský rok 2016/2017 
    Naše úspechy 
    Školské akcie 
    + Triedne kolektívy 
    Školský klub detí 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
cosmos1.jpg
 Žiaci 3. a 4. ročníka na výstave Cosmos Discowery v Inchebe
 
 
div1.jpg
 Divadelné predstavenie "O psíčkovi a mačičke" v Malej scéne
Prečítajte si viac tu.

 
 
img_5133[1].jpg
                              Deň zdravej výživy v 1. - 4. ročníku
                                         Prečítajte si viac tu.
               
 
bobor.jpg
 Žiaci 1. - 9. ročníka sa v dňoch 9. 11. - 11. 11. 2016 zapojili do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor.
Ako sa s úlohami vysporiadali, sa dozvieme čoskoro.

 Lampiónový sprievod

Dňa 11.11. 2016 sme si užívali nádheru svetielok v tme. V novembrovom čase a tohto roku presne na Martina, sme sa spolu s rodičmi, učiteľmi, ale i veľkými spolužiakmi  vydali s lampiónmi v ruke okolo našej školy. Na lampiónový sprievod, ktorý veríme, že sa stane na našej škole tradíciou, sme sa pripravili už vopred. Staršie deti v ŠKD si lampióny vyrábali sami a všetci sme sa tešili na to, čo nás čaká. Zaujímavosťou pre nás bolo, keď sme zo školského rozhlasu počúvali  vznik tejto tradície a jej postupnú zmenu. Počasie nám vyšlo a svetielka vykúzlili nádherné úsmevy na tvárach - predovšetkým tých najmenších. 
 
lamp2.jpglamp4.jpg
Stridžie dni
Vyháňali sme všetky veci, ktoré do školy nepatria. Prečítajte si viac tu. 
sd2.jpgsd3.jpgsd4.jpg
sd11.jpgsd5.jpg
Návšteva z MŠ Bancíkovej
Dňa 25. 11. 2016 bol v našej škole zaujímavý piatok! Detičky z Materskej školy Bancíkovej 2 sa prišli pozrieť ako to vyzerá v ozajstnej škole, ako prebieha vyučovanie a ako sa správajú na hodine žiaci-prváci.
Chcete vedieť viac, čítajte tu.
 
img_20161125_090906.jpgimg_20161125_093318.jpgimg_20161125_093342.jpg
img_20161125_093821.jpgimg_20161125_093926.jpgimg_20161125_094207.jpg
Prišiel k nám Mikuláš
Dňa 6. 12. 2016 nás v škole potešila vzácna návšteva - Svätý Mikuláš so svojimi anjelikmi. Priniesol deťom sladkosti a jabĺčka, za ktoré mu poďakovali básničkami a pesničkami. Do školského rozhlasu si žiaci 4. A a 4. B pripravili krátku reláciu, z ktorej sa všetci žiaci dozvedeli o pôvode tohto dobrodinca a patróna detí.
 
img_5200[1].jpgimg_5202[1].jpgimg_5211[1].jpg
img_5222[1].jpgimg_5228[1].jpgimg_5231[1].jpg
Technika hrou
Žiaci 3. A a 4. B sa stretli na spoločných hodinách prírodovedy, na ktorých mali možnosť rozvíjať si svoje vedomosti a zároveň overovať svoje predpoklady praktickými činnosťami manipuláciou s pomôckami, ktoré škole zapožičala Nadácia Volkswagen ako súčasť projektu Technika hrou. Žiaci si rozširovali svoje vedomosti v oblasti magnetizmu, zisťovali na ktoré predmety magnet pôsobí, merali veľkosť magnetickej sily jednotlivých magnetov.
Aktivity boli pre žiakov veľmi pútavé a nové poznatky získavali hrou.
Už sa tešíme na ďalšie pomôcky projektu z oblasti energie.
 
img_5195[1].jpgimg_5196[1].jpgmag1.jpg
mag2.jpgmag4.jpgmkk1.jpg
Borodáčska Lucia
Ako každý rok, ani tento nebol výnimkou! Svätá Lucia sa na našej škole nesie v znamení čarodejníc, duchov, kúziel...ale aj vedy a zábavy. Ako to už býva zvykom, odlievanie olova a veštenie z čarovného papiera sme zachovali v našich tradíciách. V tomto roku sme navštívili aj deti v MŠ Bancíkovej.
 
i-pps.gif Pozrite si prezentáciu a dozviete sa viac. Kliknite tu.
SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

Čvirikajú vrabce od samého rána,
že borodáčsky prváčik školákom sa stáva!

Utorok, 20. 12. 2016, bol slávnostným dňom pre žiakov 1. A, 1. B a 1. C triedy.
Zložením IMATRIKULAČNÉHO SĽUBU a zvládnutím 5 úloh zo slovenského jazyka, matematiky, hudobnej, telesnej a výtvarnej výchovy sa prváčikovia stali právoplatnými členmi našej borodáčskej rodiny.
 
 
img_5262.jpgimg_5267.jpgimg_5268.jpg
img_5270.jpgimg_5273.jpgimg_5275.jpg
img_5278.jpgimg_5282.jpgimg_5291.jpg
img_5295.jpgimg_5299.jpgimg_5300.jpg
 Celoslovenská súťaž "Najlepšia protidrogová nástenka"
Úrad verejného zdravotníctva pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky Mgr. RNDr.MUDr. Jána Mikasa, PhD., v rámci protidrogových aktivít vyhlásil druhý ročník celoslovenskej súťaže "Najlepšia protidrogová nástenka". Najšikovnejšie ročníky môžu získať zaujímavé ceny. Do súťaže sa zapojili aj naši žiaci siedmeho ročníka v spolupráci so školskou psychologičkou Mgr. Zimovou a špeciálnou pedagogičkou
 Mgr. Jakubcovou.
Žiaci boli tvoriví a mali veľa skvelých nápadov. Výsledok našej práce je pre nás výhrou.
Aktívne sa do tvorby nástenky zapojili Martina Filipčíková, Tomáš Pekár, Richard Seidl, Patrok Velich.      Pomáhali nám aj žiaci ôsmeho a deviateho ročníka Gabika Lauková, Vanesa Pavlovičová, Filip Palko a Samuel Štyndl.
Technika a my
Žiaci 3. A a 4. B sú zapojení do projektu Technika hrou, ktorý zastrešuje Nadácia Volkswagen Slovakia.
 
Žiaci sa oboznamujú so základmi techniky  prirodzenou formou, pričom koncepcia technického vzdelávania je výskumne ladená. Pomocou pokusov  vedie žiakov nie len k praktickému konštruovaniu, ale aj k riešeniu problémov, prostredníctvom ktorých si rozvíjajú   logické premýšľanie,  samostatnosť v učení a praktickú tvorivosť . Jednoduché stroje, elektrina a magnetizmus, technické konštrukcie a stroje  a elementárny dizajn    témy  v  ktorých  skúmajú a tvoria.  Spájajú kresbu, diskusiu  a  rozhovor  s praktickou činnosťou. 
img_1535.jpgt1.jpgt2.jpg
t3.jpgt4.jpgt5.jpg

 Úspešný globálny koncept Fun Learning zavítal 14. 2. na ZŠ Borodáčova

Dňa 14. 2. 2017 sa pod záštitou MZVaEZ SR a Veľvyslanectva SR v Helsinkách uskutočnila na našej škole misia úspešných fínskych podnikateľov na Slovensku. Misiu viedol Peter Vesterbacka, úspešný fínsky vizionár a podnikateľ, bývalá marketingová a brandingová tvár známej fínskej spoločnosti ROVIO (Angry Birds) a zakladateľ najväčšej startupovej konferencie v severnej Európe SLUSH. Okrem Petra Vesterbacku sa misie zúčastnila aj Sanna Likander, bývalá viceprezidentka ROVIO a zakladateľka spoločnosti Fun Academy, ako aj ďalší fínski aktéri v oblasti digitálneho vzdelávania.
   Skupina úspešných fínskych podnikateľov začala v minulom roku realizovať globálny koncepet s názvom    "Fun Laerning" v USA, Číne, Brazílii, Singapure a Spojených arabských emirátoch. Cieľom fínskej podnikateľskej misie v SR je naštartovať pilotný projekt Fun Learning v oblasti vzdelávacích technológií v Európe. Slovensko by sa tak mohlo stať prvou európskou krajinou, kde sa tento projekt začne realizovať s vyhliadkou dlhodobej spolupráce.
Tento unikátny koncept je založený na fínskom know-how a skúsenostiach v oblasti vzdelávania spolu s prvkami Fun Learning filozofie, pričom zohľadňuje najnovšie trendy a globálne potreby pre budúce vzdelávanie. Súčasťou konceptu je profesionálny rozvoj učiteľov, vytváranie učebných stratégií a hier, sprostredkovanie digitálneho obsahu, ako aj hľadanie nástrojov pre učiteľov na vytváranie vlastného obsahu, ktorý je kultúrne a systémovo prispôsobený miestnym podmienkam.
Počas praktickej ukážky sa žiakmi našej školy predstavili fínski hostia hernú vzdelávaciu aplikáciu pre výuku chémie BIG BAND LEGENDS. Následne krátkou ukážkou prestavili vzdelávací kurz pre hobby, ktorý v dnešnej dobe komerčných vesmírnych ciest zaujal možno aj skutočných vesmírnych cestovateľov - Space Nation Astronaut Program. Tento program v sebe kombinuje prvky prírodných vied a fyziky.
Základnej škole Borodáčova sa tak naskytá príležitosť prispieť spoločne s fínskymi partnermi k rozvoju vzdelávacieho systému v oblasti digitálnych technológií s globálnym obsahom.
 
Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD. - riaditeľ školy
podakovanie.jpg Ďakovný list Veľvyslanectva SR v Helsinkách si môžete prečítať tu.
20170214_090626.jpg20170214_094620.jpg20170214_090800.jpg
20170214_091456.jpg20170214_091906.jpg20170214_092339.jpg
20170214_091347.jpg20170214_100356.jpg20170214_102108.jpg
Technika a my
Žiaci 4. B a 3. A sa už štvrtýkrát stretli na spoločnom projekte. Nadácia Volkswagen zapožičala škole pomôcky, ktorými sa žiaci zoznamovali s elektrickou energiou. Pokusmi zisťovali, ktoré látky vedú elektrickú energiu a ktoré nie, zostrojovali jednoduché elektrické obvody, zisťovali za akých podmienok žiarovka v obvode svieti. Emka Sládečková (3.A) a Davidko Kochman (4.B) predviedli svojim spolužiakom vlastné elektrické obvody, vysvetlili im ako fungujú.
Mgr. Zuzana Selecká, Mgr. Stanislava Bartóková 
img_5384[1].jpgimg_5386[1].jpgimg_5388[1].jpg
img_5389[1].jpgimg_5396[1].jpgimg_5400[1].jpg
Kurz korčuľovania pre žiakov I. stupňa 
Vo februári 2017 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili výcviku korčuľovania na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurilu. Cieľom tohto výcviku bolo získanie a zdokonaľovanie korčuliarskych zručností, prekonanie obáv z ľadu a nácvik korčuliarskej techniky.
Úspešne sme zvládli začiatok kurzu hneď 1.deň. Inštruktori nás rozdelili do 5 družstiev podľa výkonu. Postupne sme sa učili rovnováhu a chôdzu na ľade, korčuľovanie vpred a vzad, odraz a zabrzdiť. Čakali nás ešte ďalšie dni plné zábavy – naučiť sa zvládnuť oblúčiky, jazdu na jednej nohe a dokázať zmeniť smer. Tréneri boli super. Nikdy nechýbali ani hry na ľade. 
Aj keď nás boleli nohy, zdravo sme boli unavení, vždy sme sa šťastne vracali späť do školy. 
Posledný deň v piatok sme pozvali našich rodičov na otvorenú hodinu z korčuľovania!  
Tešíme sa na kurz korčuľovania opäť budúci rok! 
 
 
img_20170217_095205.jpgimg_20170217_095313.jpgimg_20170217_095615.jpgimg_20170217_100400.jpg
img_20170217_100548.jpgimg_20170217_100559.jpgimg_20170217_100711.jpgimg_20170217_100722.jpg
img_20170217_100742.jpgimg_20170217_100818.jpgimg_20170217_100833.jpgimg_20170217_101159.jpg
img_20170228_093255.jpgimg_20170228_100942.jpgimg_20170217_100833.jpgimg_20170217_101159.jpg
Čitateľský maratón
Dňa 16. marca 2017 prebehol medzitriedny čitateľský maratón pri príležitosti MESIACA KNIHY. Maratónu sa zúčastnili žiaci 1. A a 1. B triedy so svojimi pani učiteľkami. Žiaci si spoločne čítali z knižky NA PRVÁCKOM KOLOTOČI, ktorú dostali na Imatrikulácii prvákov. Žiaci preukázali veľmi dobré čitateľské zručnosti a popasovali sa aj s písmenkami, ktoré sa ešte neučili.
Veľká pochvala patrí všetkým prvákom.

img_20170316_110917.jpgimg_20170316_111141.jpgimg_20170316_111221.jpg
img_20170316_112457.jpgimg_20170316_112524.jpgimg_20170316_113042.jpg
 Beseda z oblasti práva
V dňoch 16. 2. a 24. 3. 2017 prišli k nám odborníci z oblasti práva, ktorí pracujú v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva, so sídlom v Bratislave. Realizovali s našimi žiakmi druhého stupňa besedy, na ktorých sa žiaci oboznámili s činnosťou strediska a jeho organizáciou.
Preberali so žiakmi zaujímavé témy ako sú ľudské práva, práva dieťaťa, extrémizmus, rasizmus, hovorili o predsudkoch a podobne. Jedným z cieľov besedy bolo zvyšovať mieru tolerancie u žiakov, ale aj oboznámiť ich o ľudských právach a o slobode každého človeka. Poukázali na to, že základné práva slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Aj napriek vážnej téme, žiaci kládli otázky a s odborníkmi diskutovali.
 
Zápis do 1. ročníka
Zapísanie dieťaťa do školy je vážnym krokom v živote každej rodiny. Školu si dnes možno vybrať starostlivo a so zvážením všetkých aspektov, ktoré život rodiny ovplyvnia na dlhšiu dobu. Dôležitá totiž nie je len vzdialenosť školy od bydliska, ale aj charakter pedagogiky školy a konkrétni ľudia, ktorí školu tvoria a pracujú v nej.
Na našej škole prebiehal zápis vo veľmi príjemnej atmosfére. Stretnutie učiteľov, budúcich prváčikov a ich rodičov bolo priateľské a milé. Školská psychologička a špeciálna pedagogička počas rôznych aktivít získavali dostatok informácií o zrelosti dieťaťa pre školu a rodičia mali možnosť sa veľa dozvedieť o rôznych formách vyučovania jazykov, prírodovedných predmetov, školského klubu detí a o fungovaní školy.
Už teraz sa tešíme na nových prváčikov!
img_20170408_111832.jpgimg_20170407_153626.jpgimg_20170407_171838.jpgimg_20170408_094628.jpg
img_20170407_145158.jpgimg_20170407_143725.jpgimg_20170407_150929.jpgimg_20170407_152338.jpg
img_20170407_144051.jpgimg_20170408_102154.jpgimg_20170408_112957.jpgimg_20170408_112940.jpg
img_20170407_143515.jpgimg_20170407_144533.jpgimg_20170407_150158.jpgimg_20170407_171751.jpg
Prvé detské mesto povolaní na Slovensku
11. apríla 2017 žiaci 1. A, 1. B, 2. B a 4. A navštívili nákupné centrum Bory Mall. Čakal ich tu skúsený tím animátorov a veľa prekvapení. Expozícia "Prvé detské mesto povolaní" na Slovensku, ktorej zámerom je príprava a realizácia projektov prispievajúcich k lepšej orientácii detí vo svete profesií. V rámci vzdelávacej expozície majú deti možnosť spoznať rozmanité formy seba uplatnenia v pracovnom svete dospelých. Prostredníctvom konkrétnych povolaní sa praktickým spôsobom oboznamujú s rôznymi profesiami, ktoré prezentujú jednotlivé firmy. Expozícia je koncipovaná do niekoľkých samostatných domčekov - pripravených priestorov pre výkon povolaní. Prostredníctvom rolovej hry a participácie sa teda deti vo "svojom meste" stávajú predavačmi v drogérii, poštovými doručovateľmi, ktorí prepravujú zásielky, lekármi, telekomunikačnými pracovníkmi, pracovníkmi banky, lekárnikmi, automechanikmi ...a môžu si skúšať remeslá ako parketár či murár.  
mp1.jpgmp2.jpgmp3.jpgmp4.jpg
mp5.jpgmp6.jpgmp7.jpgmp8.jpg
mp9.jpgmp10.jpgmp11.jpgmp12.jpg
 Drogová prevencia a trestnoprávna zodpovednosť
Dňa 28. marca 2017 a 28. apríla 2017 mali naši ôsmaci besedu na tému drogová prevencia a trestnoprávna zodpovednosť. Obe besedy viedol odborník z CPPPaP na Drieňovej 36. Cieľom besedy drogovej prevencie bolo diskutovať so žiakmi o ich postojoch k drogám. Cieľom bola aj snaha o zníženie rizík spojených s užívaním drog a podpora vlastnej zodpovednosti pri rozhodovaní sa v oblasti drog.
Na besede na tému trestnoprávna zodpovednosť cieľom bolo si vymedzenie základných pojmov ako sú trestnoprávna zodpovednosť, páchateľ, oznamovacia povinnosť, atď. Rozprávali sa aj o medziľudských vzťahoch a vzájomnom ubližovaní si( napr. ohováraní, obmedzovaní osobnej slobody), preberali zákony týkajúce sa drogovej problematiky, trestných činov súvisiacich s extrémizmom, diskutovali aj na tému nosenia zbraní, spomenuli paragrafy súvisiace s neakceptovateľným sexuálnym správaním.
Obe témy boli zaujímavé a žiaci sa do diskusie aktívne zapájali.
Mgr. Tatiana Zimová
20170512_111330.jpg20170512_114407.jpg20170512_114438.jpgimg_20170512_085512.jpg
img_20170512_085810.jpgimg_20170512_085810.jpgimg_20170512_091033.jpgimg_20170512_091212.jpg
img_20170512_092540.jpgimg_20170512_092555.jpgimg_20170512_113301.jpg20170512_114407.jpg
 Detský čin roka
Školský špeciálny pedagóg našej školy zapojil začlenených žiakov do projektu Detský čin roka. Výberová komisia nominovala 35 skutkov detí.
Nominované príbehy čítali deti so špeciálnymi školskými potrebami. Samotné deti v čítaných príbehoch boli tak skutočnými pozitívnymi vzormi pre iné deti, ale i dospelých, čo je dnes, keď žijeme krízu hodnôt, mimoriadne dôležité.
Pri príležitosti získania 1. miesta pre OZ Detský čin roka v oblasti vzdelávanie, bolo aj našej škole vyjadrené poďakovanie za sprevádzanie detí pri hľadaní správnej cesty k pozitívnym hodnotám.
Mgr. Anna Jakubcová

 
 Úspešné rande s naším mestom
Viac sa dozviete tu.
                                                                      Mgr. Zvolská
rande.jpg
Škola v prírode
Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili v termíne 9. - 9. júna 2017 školy v prírode - Svätý Jur. Užívali si krásnu prírodu a skvelú domácu stravu vysokohorského hotela EVA.
Dopoludnia sa venovali učeniu, preopakovali si učivo z matematiky a slovenského jazyka, popoludní sa hrávali vonku, alebo tvorili z prírodnín lesných duchov, váľali sudy dolu kopcom... Večer ich čakala diskotéka a nočný pochod. A nie len to. Za zmrzlinou pochodovali do mestečka, vyšľapali na Biely hrad a vydali sa na turistiku na Svätomoravské pohrebisko. Nasávali čerstvý vzduch, porozprávali č-to o faune a flóre okolia.
Štvrtákom sa pobyt páčil a všetkým zamestnancom ďakujú za starostlivosť.
 
svp1.jpgsvp2.jpgsvp3.jpgsvp4.jpg
svp5.jpgsvp6.jpgsvp7.jpg
svp8.jpgsvp9.jpgsvp11.jpgsvp12.jpg
Plavecký výcvik

Aj v tomto školskom roku sa v mesiaci jún žiaci prvého stupňa opäť zúčastňujú plaveckého výcviku v plavárni na Pasienkoch a v Slovnafte.
Cieľom plaveckého výcviku je zdokonaľovanie plaveckých zručností, prekonanie strachu z vody a nechýbajú ani skoky do vody. V týchto horúcich letných dňoch prichádza osvieženie vo vode veľmi vhod.
 
img_20170622_092317.jpgimg_20170622_092327.jpgimg_20170622_092344.jpg
img_20170622_092357.jpgimg_20170622_092442.jpgimg_20170622_092456.jpg
Navštívili sme MICROSOFT
Žiaci 3. a 4. ročníka mali možnosť spoznať známu spoločnosť Microsfoft priamo v jej priestoroch v Bratislave. Lektorka Zuzana im porozpráva o jej zakladateľovi a samozrejme o programoch, ktoré sú ich produktmi. Bližšie sa zoznámili so známou a veľmi zaujímavou hrou Minecraft a s programovacou hrou Kodu. Žiaci mali možnosť prezrieť si aj priestory, v ktorých pracujú zamestnanci tejto spoločnosti.
Možno niektorí z našich žiakov v budúcnosti budú zapojení do programu, ktorý Microsoft realizuje pre študentov stredných škôl, alebo sa stanú členmi úspešného tímu spoločnosti.
 
img_5456[1].jpgimg_5461[1].jpgimg_5466[1].jpg
img_5467[1].jpgimg_5475[1].jpgimg_5464[1].jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web